Disclaimer

De website van Communicatieserver Voor AccountView is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desondanks onjuistheden in deze website staan, dan kan Kras IT hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Aan eventuele onjuistheden of onvolledigheden kunnen geen rechten ontleend worden.

Deze website bevat hypertext-links naar andere websites en verwijst naar andere websites. Kras IT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen op die websites.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kras IT.

Alle rechten voorbehouden.